სერტიფიცირების კურსი

საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერტიფიკაციო პროგრამა არის საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ექსკლუზიური უფლება, რომელიც ანიჭებს პირს საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების განხორციელების უფლებას.

მსოფლიო პანდემიისა და საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო, სერტიფიცირების კურსი დისტანციურ რეჟიმში, ონლაინ პლატფორმის საშუალებით ჩატარდება.

ცოტნე ქარქაშაძე

ცოტნე ქარქაშაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - საბიუჯეტო კოდექსი.

დავით ქინქლაძე

დავით ქინქლაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგების კურსს - ფინანსური აუდიტი; შესაბამისობის აუდიტი.

ბესიკ ქოჩიაშვილი

ბესიკ ქოჩიაშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება საჯარო სექტორში.

ზურაბ თოლორდავა

უძღვება სალექციო კურსს ბუღალტერიაში. ამჟამად მუშაობს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსად.

ბიძინა მაყაშვილი

უძღვება სალექციო კურსს - ეფექტიანობის აუდიტი.მას აქვს ეფექტიანობის აუდიტის სფეროში მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება. ამჟამად არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის წამყვანი აუდიტორი.

თორნიკე შერმადინი

უძღვება სალექციო კურსებს - ფინანსური აუდიტი; შესაბამისობის აუდიტი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ხელმძღვანელობს ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტს.
© 2019 ყველა უფლება დაცულია