ტრენერები

გიორგი ხითარიშვილი

უძღვება ტრენინგების კურსს Excel Upper Intermediate-ში. ამავდროულად, მუშაობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წამყვანი აუდიტორის პოზიციაზე. 2013-2018 წლებში იყო ამავე უწყების აუდიტორ-სტაჟიორი, აუდიტორ-ასისტენტი, აუდიტორი და უფროსი აუდიტორი.

თამარ ტურაშვილი

უძღვება სალექციო კურსს - ადამიანური რესურსების მართვა (HR). მას აქვს ტრენერობის თხუთმეტწლიანი გამოცდილება. ჩატარებული აქვს 900-ზე მეტი ტრენინგი 150-ზე მეტ კომპანიაში.

ზურაბ თოლორდავა

უძღვება სალექციო კურსს ბუღალტერიაში. ამჟამად მუშაობს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსად.

ბიძინა მაყაშვილი

უძღვება სალექციო კურსს - ეფექტიანობის აუდიტი.მას აქვს ეფექტიანობის აუდიტის სფეროში მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება. ამჟამად არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის წამყვანი აუდიტორი.

ზურაბ მაისურაძე

უძღვება სალექციო კურსს - სახელმწიფო შესყიდვები. ამავდროულად არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი.

გიორგი ჩაკვეტაძე

უძღვება სალექციო კურსს - მონაცემთა ვიზუალიზაცია.არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზის სამსახურის უფროსი.

თორნიკე შერმადინი

უძღვება სალექციო კურსებს - ფინანსური აუდიტი; შესაბამისობის აუდიტი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ხელმძღვანელობს ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტს.

კახაბერ კირტავა

უძღვება სალექციო კურსს - შიდა აუდიტი მუნიციპალიტეტებისათვის. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ხელმძღვანელობს აჭარის აუდიტის დეპარტამენტს.
© 2019 ყველა უფლება დაცულია