ტრენერები

გურამ დუმბაძე

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში.

ზაზა შეყილაძე

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში.

თაია ცისკარაული

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - შესაბამისობის აუდიტი.

ცოტნე ქარქაშაძე

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - საბიუჯეტო კოდექსი.

ლიანა ნადიბაიძე

ლიანა ნადიბაიძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები.

მარიამ ზაალიშვილი

მარიამ ზაალიშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - ეფექტიანობის აუდიტი.

დეა ჩხაიძე

დეა ჩხაიძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგების კურსს - ადამიანური რესურსების მართვა (HR); ლიდერშიფი.

დავით ქინქლაძე

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - ფინანსური აუდიტი; შესაბამისობის აუდიტი.
© 2019 ყველა უფლება დაცულია