საერთაშორისო პარტნიორები

USAID - GGI (Good Governance Initiative)

2018 წელს USAID კარგი მმართველობის ინიციატივის (Good Governance Initiative – GGI) მხარდაჭერით განხორციელდა სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის  შემუშავება.


2019 წელს  USAID დახმარებით შემუშავდა  სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ახალი ვებ-გვერდი და   კომუნიკაციის სტრატეგია. დაიდგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა სასწავლო კურსები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებისთვისა და სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენერებისთვის.


2020 წელიდან სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტისა და USAID კარგი მმართველობის ინიციატივის (Good Governance Initiative – GGI)  თანამშრომლობა აქტიური ფაზაში გადავიდა და დაიგეგმა ინსტიტუტის განვითარების ღონისძიებები მთელი წლის განმავლობაში.
 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია