ნინო გორგაძე

ნინო გორგაძე

ნინო გორგაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგებს ცვლილებების მართვასა და  პროექტების მართვაში. მას აქვს მენეჯერად მუშაობის ექვსწლიანი გამოცდილება. არის PMP (პროფესიონალი პროექტების მენეჯერი) ლიცენზირებული პროექტების მენეჯერი 15 წლიანი გამოცდილებით (მათ შორის აქვს დიდი და კომპლექსური პროექტების მართვის გამოცდილება) და პროექტების მენეჯმენტის ტრენერი და ლექტორი ექვს წელზე მეტი გამოცდილებით.

ნინო გორგაძე მუშაობს ა(ა)იპ საქართველოს პროექტების მართვის ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორად და  შპს „კომფორტი XXI-ის” კონსულტანტად. ამავე დროს, არის აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ტრენინგცენტრის დამფუძნებელი და უფროსი. კითხულობს ლექციებს პროექტების მართვაში საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში.

ნინო გორგაძეს დამთავრებული აქვს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიატი, ფლობს ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მაგისტრის ხარისხს პროექტების მენეჯმენტში და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხს (თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). ამჯერად არის  თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მენეჯმენტისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი.

© 2019 ყველა უფლება დაცულია