ზურაბ მაისურაძე

ზურაბ მაისურაძე

ზურაბ მაისურაძე

ზურაბ მაისურაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - სახელმწიფო შესყიდვები. ამავდროულად, არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი. აქვს სახელმწიფო შესყიდვებისა და აუდიტის მიმართულებით მუშაობის 12-წლიანი გამოცდილება. წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა შესყიდვების დეპარტამენტს სს „საქართველოს რკინიგზაში“. 

ზურაბ მაისურაძე ფლობს სამართალმცოდნეობის მაგისტრის ხარისხს, ასევე გავლილი აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ტრენინგი შესყიდვებში თაღლითობის, რისკების იდენტიფიცირებისა და მათი პრევენციის შესახებ.

ზურაბ მაისურაძე 2015 წლიდან გახდა საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენერი.

© 2019 ყველა უფლება დაცულია