გიორგი ალასანია

გიორგი ალასანია

გიორგი ალასანია

გიორგი ალასანია საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგების კურსებს -  ეფექტიანობის მართვა საჯარო სექტორში; ლიდერობა და მენეჯმენტი; ადმინისტრაციული წარმოება.

ამავდროულად, არის GIZ South Caucasus ექსპერტი, 2017 წლიდან სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენერად მუშაობს. სხვადასხვა დროს იყო FPO World-ს ექსპერტი, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ხარისხის მართვის მენეჯერი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დეპარტამენტის უფროსი. 

გიორგი ალასანია არის სამართლის დოქტორი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და ფლობს მაგისტრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში (ჩრდილო კაროლინას უნივერსიტეტი, აშშ).
 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია