ცვატა ბერძენიშვილი

ცვატა ბერძენიშვილი

ცვატა ბერძენიშვილი

ცვატა ბერძენიშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგებს: ეფექტური კომუნიკაცია; ეფექტური მომსახურება და დროის მართვა; პრეზენტაციის უნარები; ლიდერობა და მართვა; პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა.    

ამავდროულად, არის  მარკეტინგული კვლევების კომპანია IPM Market Intelligence Caucasus-ის  მონაცემთა დამუშავების მენეჯერი, „სამართლის და პოლიტიკის სკოლის“ მოწვეული ტრენერი და სპიკერი, არაფორმალური  საგანმანათლებლო პლატფორმების - „კანტის აკადემიისა“ და „გრიმოს 12-ის“  მთავარი სპიკერი და მოწვეული ლექტორი. აქვს ტრენერად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება საჯარო და კერძო სექტორებში. 

ცვატა ბერძენიშვილი არის წიგნის „სწავლების ფსიქოლოგია“ ავტორი. იგი განათლებით ფსიქოლოგია, ფლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების მაგისტრისა და თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფსიქოლოგიისა და კვლევის მაგისტრის ხარისხს.   

© 2019 ყველა უფლება დაცულია