მარიამ ზაალიშვილი

მარიამ ზაალიშვილი

მარიამ ზაალიშვილი

მარიამ ზაალიშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - ეფექტიანობის აუდიტი. ამავდროულად, 2019 წლის მარტიდან არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის  სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ხოლო 2011-2019 წლებში იყო ამავე უწყების აუდიტორ-სტაჟიორი, აუდიტორ-ასისტენტი, აუდიტორი, უფროსი აუდიტორი, შემდეგი კი - წამყვანი აუდიტორი. 

მარიამ ზაალიშვილმა 2019 წლის მარტი-ივლისში გაიარა პროფესიული გადამზადების პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო აუდიტორულ უწყებაში (GAO). 

მარიამ ზაალიშვილი არის კავკასიის ბიზნესის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების კურსდამთავრებული, მიღებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ზაარლანდის უნივერსიტეტში (გერმანია). 
 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია