თამარ შუბლაძე

თამარ შუბლაძე

თამარ შუბლაძე

თამარ შუბლაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება  ტრენინგებს ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით (HR).

ამავდროულად, მუშაობს  „ევექსის“   ჰოსპიტლების პერსონალის შერჩევისა და სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსად. აქვს ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება სხვა ორგანიზაციებშიც. გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრენინგ-კურსი, მათ შორის ტრენინგი ტრენერებისათვის (TOT).

თამარ შუბლაძეს უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დამთავრებული აქვს სოციალური ფსიქოლოგიის ბაკალავრიატი და ფლობს მაგისტრის ხარისხს გამოყენებით სოციალურ ფსიქოლოგიაში.

© 2019 ყველა უფლება დაცულია