ეკატერინე სირაძე

ეკატერინე სირაძე

ეკატერინე სირაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგებს: ეთიკა საჯარო სამსახურში; ღირებულებები საჯარო სამსახურში.

ამავდროულად არის ანალიტიკური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროში. ასევე მუშაობს UNDP-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ხელმძღვანელად, საჯარო სამსახურის ბიუროს მთავარ სპეციალისტად და კითხულობს ლექციებს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში. ეკატერინეს აქვს სხვადასხვა ორგანიზაციაში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. გავლილი აქვს ტრენინგები საქართველოსა და უცხოეთში.

ეკატერინე სირაძეს დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა. მისი ავტორობითა და თანაავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები: „უფლებამოსილების გამიჯვნა სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში არსებულ სსიპ-ებს შორის“, „ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში“ (პრაქტიკური სახელმძღვანელო).   

© 2019 ყველა უფლება დაცულია