დავით ქინქლაძე

დავით ქინქლაძე

დავით ქინქლაძე

დავით ქინქლაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგების კურსს - ფინანსური აუდიტი; შესაბამისობის აუდიტი. ამავდროულად, არის აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, ხოლო სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენერია 2018 წლიდან. 

დავით ქინქლაძე სხვადასხვა დროს მუშაობდა საპასუხისმგებლო პოზიციებზე: შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის შემოწმების მთავარი სამმართველოს გასვლითი საგადასახადო შემოწმების მე-3 სამმართველოს უფროსად, აუდიტის დეპარტამენტის შემოწმების მთავარი სამმართველოს საგადასახადო შემოწმების მე-9 სამმართველოს მთავარ აუდიტორად და სხვ.

დავით ქინქლაძე ფლობს მაგისტრის ხარისხს კვების პროდუქტების ტექნოლოგიაში (საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი). ამჟამად სწავლობს ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში. 
 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია