გურამ დუმბაძე

გურამ დუმბაძე

გურამ დუმბაძე

გურამ დუმბაძე საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება ტრენინგკურსს - რისკების მართვა სახელმწიფო შესყიდვებში. ამავდროულად, მუშაობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში  მთავარი აუდიტორის პოზიციაზე. 2011-2019 წლებში დაკავებული ჰქონდა ამავე უწყების აუდიტორ-ასისტენტის, აუდიტორის, უფროსი აუდიტორისა და წამყვანი აუდიტორის პოზიციები. 2010-2011 წლებში მუშაობდა აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვის განყოფილებაში მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე. 

გურამ დუმბაძეს აქვს პროფესიულ ტრენინგებსა და პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება აუდიტის მეთოდოლოგიის, სახელმწიფო შესყიდვების, საბუღალტრო საქმისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების უსაფრთხოების მიმართულებით.  

გურამ დუმბაძეს მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში ეკონომიკა და სამართალის სპეციალობით.

© 2019 ყველა უფლება დაცულია