გიული ჭკუასელი

გიული ჭკუასელი

გიული ჭკუასელი

გიული ჭკუასელი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენერია შემდეგ საკითხებში: ეფექტური კომუნიკაცია; ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა; პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა.

გიული ჭკუასელი შიდა აუდიტორთა ტრენერად 2013 წლიდან დღემდე მუშაობს. პარალელურად იკავებს  სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის  უფროსის თანამდებობას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში და   არის Public Expenditure Management Peer Assisted Learning-ის (PEM PAL) აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. აქვს სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება. გავლილი აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული ტრენინგ-მოდულები და კურსები.  

გიული ჭკუასელს დამთავრებული აქვს ESM-ბიზნესის სკოლის  მენეჯმენტისა და ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრიატი. ამჟამად კი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ბიზნესის ადმინისტრირების  სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტია. 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია