ბესიკ ქოჩიაშვილი

ბესიკ ქოჩიაშვილი

ბესიკ ქოჩიაშვილი

ბესიკ ქოჩიაშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება საჯარო სექტორში. ამავდროულად, 2020 წლის მარტიდან არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. 2019-2020 წლებში იყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ხოლო 2013-2018 წლებში - ამავე უწყების ბუღალტერი, უფროსი აუდიტორი, წამყვანი აუდიტორი, შემდეგ კი - მთავარი აუდიტორი. 2013-2018 წლებში მუშაობდა საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში საფინანსო და ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის პოზიციაზე. მას აქვს საბანკო სექტორში მუშაობის გამოცდილება, 2008-2012 წლებში იყო ბაზის ბანკის მიკროსესხების ოფიცერი, SME სესხების ექსპერტი, კორპორატიული ბანკირი და კორპორატიული სესხების ანალიტიკოსი.

ბესო ქოჩიაშვილს გავლილი აქვს ტრენინგები საქართველოსა და უცხოეთში საჯარო აუდიტის, სახელმწიფო შესყიდვების, საჯარო პოლიტიკისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშების მიმართულებით. 

ბესო ქოჩიაშვილს არის თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, მიღებული აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. 
 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია