ბიძინა მაყაშვილი

ბიძინა მაყაშვილი

ბიძინა მაყაშვილი

ბიძინა მაყაშვილი საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვება სალექციო კურსს - ეფექტიანობის აუდიტი. 

მას აქვს ეფექტიანობის აუდიტის სფეროში მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება. ამჟამად არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის წამყვანი აუდიტორი. არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი.  

ბიძინა მაყაშვილი ფლობს მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკაში. მიღებული აქვს ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის სერტიფიკატი გამორჩეული ლიდერობისათვის. 
 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია