ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკული მხარე HR-ებისთვის

 „ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკული მხარე HR-ებისთვის“ შექმნილია ამ სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისთვის, რომელთაც სურთ  გაიღრმავონ თეორიული ცოდნა, გაიგონ უფრო მეტი ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე მიდგომების შესახებ, გაეცნონ პროგრამის ავტორის უნიკალურ გამოცდილებას   და შეიძინონ პრატიკული უნარ-ჩვევები.

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია, მოქმედი HR-ები გაეცნონ ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე მიდგომებს და პრაქტიკული მაგალითების დახმარებით განივითარონ  პროფესიული უნარ-ჩვევები, რომლებიც აუცილებელია წარმატებული გუნდის ჩამოყალიბებისა და მმართველობისთვის.

კურსის თემატიკა:

•    HR-ის  როლი ორგანიზაციაში;
•    ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბება;
•    თანამშრომლის კარიერა და ორგანიზაცია;
•    შერჩევა – მხოლოდ ტალანტები;
•    ონბორდინგი;
•    სწავლება და განვითარება;
•    შრომითი მოტივაცია: წახალისება და განვითარება;
•    თანამშრომელსა და ორგანიზაციას შორის კომუნიკაცია;
•    შრომის დიზაინი, განაწილება და შესრულებული სამუშაოს შეფასება; 
•    ლიდერშიფი;
•    თანამშრომლისა და ორგანიზაციის დაშორება (offboarding);
•    კონფლიქტები და სტრესი;
•    მრავალფეროვნება.

სამიზნე ჯგუფები:

•    საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებული HR-ები, რომლებსაც უკვე აქვთ, მინიმუმ, 2- წლიანი მუშაობის გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში.

საბანკო რეკვიზიტები:

  • სსიპ „საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი“
  • საიდენტიფიკაციო კოდი 206350312
  • მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
  • მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
  • ბანკის კოდი: TRESGE22
  • მიმღების ანგარიში: 707727122

კურსის ღირებულება: 1298 ლარი

© 2019 ყველა უფლება დაცულია