ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

ტრენინგები

ტრენინგების კატალოგი | ტრენინგების განრიგი

ტრენინგების კატალოგი

სფერო: კომპიუტერული პროგრამები

ტრენერები: გიორგი ხითარიშვილი

კურსის ღირებულება: 120

დაწყების თარიღი: 19.02.2018

დასრულების თარიღი 05.03.2018

საათების რაოდენობა 9

კურსის აღწერა

      კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი სრულყოფილად შეძლებს PowerPoint-ის  შესაძლებლობების გამოყენებას:

 პრეზენტაციის შექმნას;   PowerPoint-ის არსებული  ფორმატების კორექტირებას;  ახალი სლაიდების, ტექსტების ფორმატის 

 ფორმირებას; ინფო გრაფიკისა და სიმბოლოების, ცხრილების,  დიაგრამების, გრაფიკების, 

 ასევე ეფექტების გამოყენებას;  პრეზენტაციაში აუდიო და ვიდეო ფაილების გამოყენებას და ა.შ.  

 

 

განრიგი

სილაბუსი

 • PowerPoint 2016-ის პარამეტრების მართვა
 • ახალი PowerPoint დოკუმენტის შექმნა და რედაქტირება
 • მონაცმების კოპირება/ჩასმის, ამოჭრა და format painter ფუნქციები
 • ტექსტის ჩასმა და ფორმატირება
 • ფიგურების ჩასმა და ფორმატირება
 • გრაფიკებისა და ცხრილების ჩასმა და ფორმატირება
 • პრეზენტაციაში პოვნა/ჩანაცვლების ფუნქციები
 • სურათის, ვიდეო და აუდიო ფაილების ჩასმა და ფორმატირება
 • კომენტარების მართვა
 • Hyperlink ფუნქციის გამოყენება
 • გვერდები დანომვრა და Header&Footer -ის გამოყენება
 • ტექსტის მზა დიზაინის (WordArt) გამოყენება
 • სხვადასხვა ფორმულებისა და სიმბოლოები ჩასმა, რედაქტირება
 • სლაიდის თემების, ფერების, ვარიანტების, ფურცლის ფონის რედაქტირება
 • სლაიდიდან სლაიდზე გადასვლის ანიმაციის გამოყენება
 • სლაიდზე მონაცემების რიგითობით გამოჩენა და ეფექტების დადება
 • სლაიდ შოუს მოწყობა
 • PowerPoint დოკუმენტის სხვადასხვა ხედვების გამოყენება