Logo სახელმწიფო აუდიტის
ინსტიტუტი
ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

ტრენინგები

ტრენინგების კატალოგი | ტრენინგების განრიგი

ტრენინგების კატალოგი

სახელმწიფო შესყიდვები

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: ზურაბ მაისურაძე

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 0000-00-00

ფინანსური აღრიცხვა - ანგარიშგება საჯარო სექტროში

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: ზურაბ თოლორდავა

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 0000-00-00

ეფექტიანობის აუდიტი

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: გიორგი კაპანაძე, ირაკლი წიწილაშვილი

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 2016-03-24

პროგრამული ბიუჯეტირება

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: გიორგი ჩაკვეტაძე

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 0000-00-00

ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: ვახტანგ კეჟერაძე, თორნიკე შერმადინი

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 0000-00-00

პროდუქტიულობის გაუმჯობესება საჯარო სექტორში

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: გიორგი ალასანია

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 2017-10-31

ელექტრონული ბიუჯეტირებისა და ელექტრონული ხაზინის

სფერო:

ტრენერები: ნინო ქსოვრელი

ტრენინგის ფორმატი:

დაწყების თარიღი: 2017-10-30

მონაცემთა ბაზის ანალიზი Excel - ის გამოყენებით

სფერო:

ტრენერები: გიორგი ხითარიშვილი

ტრენინგის ფორმატი:

დაწყების თარიღი: 2017-11-07