Logo სახელმწიფო აუდიტის
ინსტიტუტი
ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

ტრენინგები

ტრენინგების კატალოგი | ტრენინგების განრიგი

ტრენინგების კატალოგი

შიდა აუდიტი

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: გიორგი გიორგაძე

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 0000-00-00

ბუღალტრული აღრიცხვა

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: გიორგი გიორგაძე

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 0000-00-00

ეფექტიანობის აუდიტი

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: გიორგი კაპანაძე, ირაკლი წიწილაშვილი

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 2016-03-24

ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი

სფერო: აუდიტი

ტრენერები: ვახტანგ კეჟერაძე, თორნიკე შერმადინი

ტრენინგის ფორმატი: დისტანციური, ადგილზე

დაწყების თარიღი: 0000-00-00