ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

სერტიფიცირება

სერტიფიცირების კურსები | მიზანი | განრიგი | სერტიფიცირებულ პირთა სია | როგორ გავხდე სერტიფიცირებული?

სერტიფიცირების კატალოგი

საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერტიფიკაციო პროგრამა

სფერო: აუდიტი

კურსის ღირებულება: 1 300 ლარი (მ.შ. სასწავლო კურსი - 1000 ლარი, სასერტიფიკაციო გამოცდა - 300 ლარი).

დაწყების თარიღი: 11.03.2019

კურსის აღწერა

სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას საჯარო სექტორის აუდიტორთა  სასერტიფიკაციო პროგრამაზე (პროგრამა დაყოფილია ორ ეტაპად - სასწავლო კურსი და სასერტიფიკაციო გამოცდა).

სასერტიფიკაციო პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ, გაიცემა საჯარო სამსახურში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლების დამადასტურებელი 5- წლიანი სერტიფიკატი.

ტრენერები:

  • ფინანსური აუდიტი (ტრენერები - თორნიკე შერმადინი, დავით ქინქლაძე);
  • შესაბამისობის აუდიტი (ტრენერი - დავით ქინქლაძე,);
  • ეფექტიანობის აუდიტი (ტრენერი - ბიძინა მაყაშვილი);
  • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება (ტრენერი - ზურაბ თოლორდავა);
  • საქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი (ტრენერი - ივანე შავდათუაშვილი).

 

დაინტერესების შემთხვევაში სასწავლო კურსზე რეგისტრაციისთვის, მ/წ  7 თებერვლიდან 7 მარტის ჩათვლით 18:00 სთ-მდე, გთხოვთ, წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის სარეგისტრაციო განცხადების ფორმა;
 • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ავტობიოგრაფია (CV) ნაბეჭდი ფორმით;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • ორი ნაბეჭდი და ერთი ელექტრონული (ბიომეტრიული) ფოტოსურათი;
 • საკვალიფიკაციო კურსის საფასურის (1000 ლარის) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

შემდგომში სასერტიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაციისათვის, მ/წ 22 ივნისამდე  დამატებით გთხოვთ წარმოადგინოთ:

 • შესაბამისი განცხადება;
 • სასერტიფიკაციო გამოცდის საფასურის (300 ლარის) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

გამოცდაზე დაიშვებიან მხოლოდ ის პირები ვინც წარმატებით გაიარეს სასწავლო კურსი. სასწავლო კურსის წარმატებით გავლისათვის საჭიროა 4 შუალედურ ტესტირებიდან თითოეულში ქულების არანაკლებ 30%-ის, ხოლო ჯამურად ოთხივე შუალედურ ტესტირებაში არანაკლებ 50% -ის დაგროვება.

სასერტიფიკაციო გამოცდის, რომელიც შედგება  60 ტესტისგან, წარმატებით ჩასაბარებლად საჭიროა ქულების 65%-ზე მეტის მიღება.

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი_ სახელმწიფო ხაზინა;

მიმღების დასახელება _ ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი _ TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი _ 707727122 

საბუთების მიღების ვადა: 2019  წლის  7  თებერვლიდან  7 მარტის  ჩათვლით  (სამუშაო დღეებში 10:00სთ-დან 18:00სთ-მდე).

საბუთების ჩაბარება შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:

წმ. ქეთევან დედოფლის გამზირი №96.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

sai@sao.ge

+(995 599) 39 07 77  ხათუნა ჩაგანავა

იხ. სერტიფიცირების სასწავლო პროგრამა და განრიგი ( * განრიგში მოცემულია სავარაუდო დრო.  დრო შესაძლებელია შეიცვალოს მსურველთა რაოდენობიდან გამომდინარე).

სილაბუსი