ქარ ENG

Call Us: +995 322 438 133 Email Us: sai@sao.ge

ჩვენ შესახებ

ჩვენი საქმიანობა | მისია და სტრატეგია | მმართველი გუნდი | ტრენერები | საჯარო ინფორმაცია | გალერეა

მისია და სტრატეგია

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის უმთავრესი მისია საჯარო სექტორის აუდიტორთა პროფესიული განვითარებისა და მათი შემდგომი რეალიზაციის ხელშეწყობაა. მისიის განსახორციელებლად, ინსტიტუტმა შეიმუშავა სასერტიფიკაციო და  ტრენინგ პროგრამები, რომლებიც აგებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.

საქართველოს ბაზარზე არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე, საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი მსურველებს აძლევს შესაძლებლობას აიმაღლონ ცოდნა და გაიუმჯობესონ უნარები აუდიტის სფეროში, მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით.