ქარ ENG

Call Us: 032 2 054 615 Email Us: sai@sao.ge

ჩვენ შესახებ

ჩვენი საქმიანობა | მისია და სტრატეგია | მმართველი გუნდი | ტრენერები | საჯარო ინფორმაცია | გალერეა

მისია და სტრატეგია

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის უმთავრესი მისია საჯარო სექტორის აუდიტორთა პროფესიული განვითარებისა და მათი შემდგომი რეალიზაციის ხელშეწყობაა. მისიის განსახორციელებლად, ინსტიტუტმა შეიმუშავა სასერტიფიკაციო და  ტრენინგ პროგრამები, რომლებიც აგებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.

საქართველოს ბაზარზე არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე, საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი მსურველებს აძლევს შესაძლებლობას აიმაღლონ ცოდნა და გაიუმჯობესონ უნარები აუდიტის სფეროში, მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით.

ინსტიტუტის სტრატეგია;

ინსტიტუტის სამოქმედო გეგმა;

ინსტიტუტის რისკების მართვისა და შემცირების მატრიცა;

ინსტიტუტის მონიტორინგი და შეფასების გეგმა;